AXIS BTS

3259,50  2650,00 

Produkt dostępny na zamówienie

Czas realizacji od 1 do 10 dni roboczych

Opis

Wagosuszarki serii BTS służą do praktycznych pomiarów wilgotności materiału na podstawie ubytku masy podczas suszenia jego niewielkiej próbki (metoda termograwimetryczna). Waga stanowiąca integralną część wagosuszarki umożliwia pomiar ubytku masy próbki materiału umieszczonej w komorze suszenia. Promienniki halogenowe zapewniają efektywne suszenie próbki. Wagosuszarki BTS bazują na czujnikach tensometrycznych, szeroko stosowanych w pomiarach przemysłowych. Czas, temperatura oraz profil (przebieg) suszenia mogą być dobierane do fizyko-chemicznych cech badanego materiału. Aby ułatwić dobór parametrów suszenia, wagosuszarki umożliwiają wykonanie suszenia wstępnego, którego wynik jest przedstawiany w postaci wykresu. Procentowy wynik suszenia może być określany w stosunku do masy startowej, masy końcowej lub jako zawartość suchej masy (dla drewna tzw Atro). Złącza WE/WY pozwalają na podłączenie drukarki lub komputera (darmowy program komputerowy PROMAS) w celu drukowania raportów lub wizualizacji wyników pomiarów. Drukowane raporty umożliwiają spełnienie zaleceń GLP.

Pomiar temperatury suszenia:

Przebieg procesu nagrzewania się badanej próbki materiału zależy od jej zdolności pochłaniania ciepła promieniowanego przez promiennik wagosuszarki. Intensywność i rozkład temperatury w materiale próbki zależy od gładkości jego powierzchni, koloru i reakcji na wzrost temperatury (tworzenie się skorupki)

Przy dobieraniu temperatury i czasu suszenia zwykle jedynym celem jest uzyskanie pełnego wysuszenia próbki materiału. Natomiast dla materiałów wrażliwych na temperaturę istotna jest także sama temperatura próbki podczas suszenia. Tu ważną rolę odgrywa wewnętrzny termometr wagosuszarki. Ponieważ podczas pracy wagi bezpośredni kontakt czujnika temperatury z próbką zakłócałby pomiar , termometr wewnętrzny umieszczony jest w pewnej odległości od próbki. Powoduje to nieunikniony błąd w pomiarze temperatury, gdyż mierzona jest temperatura powietrza w pobliżu próbki, a nie samej próbki. Rzeczywista temperatura materiału próbki zależy silnie od jego właściwości fizyko-chemicznych i na podstawie wskazań termometru znana jest jedynie w przybliżeniu.

Informacje dodatkowe

Producent

Zakres ważenia

110g

Działka odczytowa (d)

10mg

Temperatura pracy

+18÷33ºC

Czas ważenia

poniżej 3s

Gabaryty

185x290x170mm

Wymiary komory ważenia

ø108x20mm

Wymiary szalki

ø90mm

Powtarzalność pomiaru wilgotności

+/- 0,1%(próbka 2g)
+/- 0,04%(próbka 5g)

Dokładność odczytu wilgotności

1% (próbka 0,02÷5g)
0,1%(próbka 5÷50g)
0,01%(próbka >50g)

Temperatura suszenia

160ºC

Czas próbkowania

1-180s

Maksymalny czas suszenia

10h

Czas nagrzewania do 100°C

ok. 3min.