Kasy fiskalne 2018

27 grudnia 2017 roku zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień ze stosowania kas rejestrujących na 2018 rok.

Pojawiły się  nowe grupy, które utracą zwolnienia.

Najważniejsze zapisy Rozporządzenia to:

  • utrzymany limit obrotu na poziomie 20.000 zł,
  • w zakresie zwolnień przedmiotowych, zaproponowano likwidację zwolnienia dla usług w zakresie wymiany walut, z wyłączeniem usług świadczonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe, (pozycja 25 załącznika do obecnego rozporządzenia) z uwagi na zgłaszane sygnały dotyczące zaniżania obrotów przez podatników,
  • w zakresie określenia katalogu czynności, do których nie mają zastosowania żadne tytuły zwolnieniowe, mając na uwadze zgłaszane postulaty w rozporządzeniu zaproponowano objąć obowiązkiem ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących, bez względu na poziom osiąganych obrotów:
    a)     usługi kulturalne i rozrywkowe – wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe,
    b)     usługi związane z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne,
    c)      usługi w zakresie wymiany walut, z wyłączeniem usług świadczonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe.
  • w/w czynności zwolnienie ze stosowania kas fiskalnych tracą z dniem 31 marca 2018 roku,

 

 

 

 

 

Kontakt

ul. Podlaska 3
81-325 Gdynia

tel/fax: 58 620 32 64
kom: +48 606 292 781

email: medium.serwis@wp.pl

Zapraszamy:
poniedziałek - piątek
9:00 - 16:00

Producenci


ul. Podlaska 3
81-325 Gdynia