Kasy fiskalne 2018

Pod koniec roku Ministerstwo Finansów opublikowało kolejna wersję ustawy na temat kasy fiskalne online. Nowy dokument zawiera kilka istotnych zmian, które proponuje Ministerstwo Finansów. Nie będzie możliwości wymiany pamięci fiskalnej w kasach z papierową kopia paragonu. Ponadto nowa ustawa przewiduje nałożenie kary w wysokości 500zł za nie wykonywanie w terminie przeglądy technicznego kasy fiskalnej. Karę nakładać będzie naczelnik Urzędu Skarbowego w drodze decyzji, na podstawie braku zapisów w książce kasy lub zarejestrowania tego zdarzenia w rejestrze zdarzeń w Centralnym Repozytorium Kas. W/w karę podatnik uiszcza bez wezwania w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W projekcie ustawy wymieniono bardziej precyzyjnie grupy podatników, które będę musiały zakupić kasy fiskalne online:

1. Od 1 stycznia 2019:
a). Świadczenie usług:naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania) oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów
b). dostawy benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych
(w poprzednim projekcie było: świadczący usługi: motoryzacyjne i wulkanizacyjne oraz dokonujących sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych

2). Od 1 lipca 2019:
Świadczenie usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania
(było: świadczący usługi gastronomiczne i budowlane). Budowlankę przeniesiono na następny termin.
3). Od 1 stycznia 2020:
Świadczenie usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych, budowlanych, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawniczych, oraz związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej wyłącznie w zakresie wstępu
(było: świadczący usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania oraz usługi fitness). Dodano lekarzy i prawników.

Kontakt

ul. Podlaska 3
81-325 Gdynia

tel/fax: 58 620 32 64
kom: +48 606 292 781

email: medium.serwis@wp.pl

Zapraszamy:
poniedziałek - piątek
9:00 - 16:00

Producenci


ul. Podlaska 3
81-325 Gdynia