Przeglądy techniczne kas fiskalnych – o czym pamiętać ?

Jeśli jesteś przedsiębiorcą i używasz kasy fiskalnej jesteś zobligowany do spełnienia kilku obowiązków. Jednym z nich jest obowiązkowy przegląd techniczny kasy. Jak często powinien się odbywać ? Jaka kara grozi za zaniechanie wykonania przeglądu kasy? Dowiedz się podczas lektury naszego artykułu.

Obowiązkowy przegląd techniczny kasy

Nieważne jaki model kasy fiskalnej posiadasz i w jakiej branży pracujesz, przegląd techniczny dotyczy także Ciebie.  Zgodnie z art. 111 ust. 3a pkt 4 i 11 ustawy o VAT, każdy właściciel kasy fiskalnej musi poddawać ją regularnym przeglądom technicznym.

Jak często należy robić przegląd kasy fiskalnej?

Kasę należy poddawać przeglądowi technicznemu nie rzadziej niż co 2 lata. Oczywiście, jeśli jest taka potrzeba i chęć, przeglądu można dokonywać częściej. Należy pamiętać, że to po stronie właściciela kasy leży odpowiedzialność, aby przegląd odbył się w odpowiednim terminie. Warto więc odpowiednio wcześniej myśleć o wykonaniu przeglądu.

Nowe przepisy a przegląd techniczny kasy

Kasy fiskalne ONLINE wprowadzone 1 maja 2019 r. przesyłają dane w sposób automatyczny do Centralnego Repozytorium Kas. W związku z tym przekazywane są także informacje o przeglądzie okresowym.  Ale nie tylko kasy ONLINE przekazują dane. Przepisy, które w weszły w życie w maju nałożyły na serwisy fiskalne obowiązek składania comiesięcznych raportów o dokonanych przeglądach technicznych. Spóźnialscy nie unikną kary, dobrze jest więc pamiętać o terminowym zgłaszaniu kasy do przeglądu.

Co się dzieje z kasą podczas przeglądu?

Podczas przeglądu kasy wykonuje się określone czynności, które zostały zawarte w rozporządzeniu.

„Obowiązkowy przegląd techniczny kasy obejmuje sprawdzenie:

1) stanu plomb na obudowie kasy, a w przypadku kas bez programu aplikacyjnego (drukarek fiskalnych) – również stanu plomb na module fiskalnym kasy, oraz zgodności ich z zapisem w książce kasy i dokumentacją związaną z wykonywanym serwisem kasy;
2) stanu obudowy kasy;
3) czytelności dokumentów fiskalnych drukowanych przez kasę;
4) programu pracy kasy i programu archiwizującego, jego wersji co do zgodności z zapisami w książce kasy i dokumentacją związaną z wykonywanym serwisem kasy;
5) poprawności działania kasy, w szczególności w zakresie emisji dokumentów fiskalnych;
6) poprawności działania wyświetlacza klienta;
7) stanu pamięci fiskalnej i modułu fiskalnego kasy co do zgodności z dokumentacją związaną z wykonywanym serwisem kasy;
8) stanu technicznego akumulatorów lub baterii wewnętrznego zasilania kasy.”

Po przeglądzie serwisant dokonuje wpisu do Książki Kasy Rejestrującej i zaleca działania pokontrolne.

Kara za brak przeglądu technicznego

Gdy zapomnisz o przeglądzie, czeka Cię niemiła niespodzianka. Od 2018 r. zostały bowiem wprowadzone sankcje za brak przeglądu technicznego kasy.

Jeśli skorzystałeś z ulgi na zakup kasy fiskalnej  i w ciągu 3 lat od zakupu nie wykonasz w terminie przeglądu, będziesz zobowiązany do zwrotu uzyskanej ulgi. Ponadto może spotkać się kara finansowa w wysokości 300 zł.

 

Podczas przeglądu konserwuje się urządzenie oraz eliminuje ewentualne usterki. Regularne przeglądy służą kasie i przyczyniają się do jej długiego i bezproblemowego użytkowania. Warto zapisać sobie datę kolejnego przeglądu kasy w swoim kalendarzu.

źródło elzab

 

Kontakt

ul. Podlaska 3
81-325 Gdynia

tel/fax: 58 620 32 64
kom: +48 606 292 781

email: medium.serwis@wp.pl

Zapraszamy:
poniedziałek - piątek
9:00 - 16:00

Producenci


ul. Podlaska 3
81-325 Gdynia