Legalizacja wag

Wagi są częstym elementem wyposażenia punktów handlowych takich jak sklepy spożywcze, cukiernie, piekarnie, sklepy mięsne i wiele innych. Aby waga funkcjonowała prawidłowo oraz zgodnie z prawem, musi być zalegalizowana. Na czym polega legalizacja wag i co musi zrobić podatnik, aby odpowiednio przeprowadzić ten proces? Przeczytaj w naszym artykule.

Na czym polega legalizacja wagi?

Zgodnie z normami unijnymi każda waga sklepowa musi posiadać legalizację. Legalizacja wagi (inaczej ocena zgodności) to wydawane przez Urząd Miar potwierdzenie, że waga waży towary z określoną dokładnością znajdującą się na tabliczce znamionowej i jest precyzyjna. Oznacza to, że błąd pomiaru na takiej wadze nie może być większy niż konkretny parametr znajdujący się na tabliczce znamionowej. Dla wag sklepowych dokładność wynosi przeważnie ok. 5g, natomiast dla wag magazynowych 20-50 g.

Jeśli waga jest kupiona od znanego producenta posiada już legalizację pierwotną. W skrócie oznacza to, że waga może być użytkowana zgodnie z prawem do momentu wygaśnięcia legalizacji.

tabliczka znamionowa wagi

Przepisy dotyczące legalizacji wag

W 2019 r. zmianie uległy przepisy dotyczące legalizacji wag. I tak pierwsza legalizacja wagi dokonana przed 26 kwietnia 2019 r. jest ważna przez następne 3 lata kalendarzowe bez ostatniego miesiąca. Natomiast legalizacja dokonana po 26 kwietnia 2019 r. jest ważna przez 2 następne lata kalendarzowe bez ostatniego miesiąca. Przykładowo waga z legalizacją dokonaną od maja do grudnia 2019 r. ma ważną tą legalizację do 30.11.2021 r.

Kolejne, ponowne legalizacje są ważne 25 miesięcy licząc od daty dokonania legalizacji.

Co istotne, to na podatniku spoczywa obowiązek ustalenia terminu ponownej legalizacji wagi. Najlepiej podjąć konieczne działania dużo wcześniej, by legalizacja została wykonana w odpowiednim terminie. W ten sposób unikniemy niepotrzebnych nerwów, przestojów w działaniu urządzenia, a także ewentualnych sankcji w razie kontroli.

WAŻNE

Uszkodzenie cech zabezpieczających bądź legalizacyjnych jest równoznaczne z utratą legalizacji.

Wagi podlegające legalizacji

Wagi, które podlegają legalizacji to wagi używane:

  • w handlu
  • przy sporządzaniu lekarstw na receptę w aptekach
  • w placówkach medycznych
  • w laboratoriach analitycznych i farmaceutycznych
  • przy wydawaniu opinii w postępowaniach sądowych przez biegłych i ekspertów
  • podczas kontroli celnych
  • w obliczaniu opłat targowych, podatków, premii, kar, upustów, odszkodowań, itp.