Legalizacja wag

Opis

Firma Medium Service s.c. zajmie się pełną obsługą legalizacji wag. Wag aptecznych, laboratoryjne, sklepowych, przemysłowe, kontrolne, magazynowych. Legalizację wag dokonujemy u klienta bądź u nas w siedzibie w Gdyni.

Legalizacja polega na potwierdzeniu, że waga jest precyzyjna i waży towar z określoną dokładnością według tabliczki znamionowej. Oznacza to, że błąd pomiaru na takiej wadze nie może być większy niż konkretny parametr znajdujący się na tabliczce znamionowej. Dla wag sklepowych dokładność wynosi przeważnie ok. 5g, natomiast dla wag magazynowych 20-50 g.

Jeśli waga jest kupiona od znanego producenta posiada już legalizację pierwotną. W skrócie oznacza to, że waga może być użytkowana zgodnie z prawem do momentu wygaśnięcia legalizacji.

Przepisy dotyczące legalizacji wag

W 2019 r. zmianie uległy przepisy dotyczące legalizacji wag. I tak pierwsza legalizacja wagi dokonana przed 26 kwietnia 2019 r. jest ważna przez następne 3 lata kalendarzowe bez ostatniego miesiąca. Natomiast legalizacja dokonana po 26 kwietnia 2019 r. jest ważna przez 2 następne lata kalendarzowe bez ostatniego miesiąca. Przykładowo waga z legalizacją dokonaną od maja do grudnia 2019 r. ma ważną tą legalizację do 30.11.2021 r.

Kolejne, ponowne legalizacje są ważne 25 miesięcy licząc od daty dokonania legalizacji.

Co istotne, to na podatniku spoczywa obowiązek ustalenia terminu ponownej legalizacji wagi. Najlepiej podjąć konieczne działania dużo wcześniej, by legalizacja została wykonana w odpowiednim terminie. W ten sposób unikniemy niepotrzebnych nerwów, przestojów w działaniu urządzenia, a także ewentualnych sankcji w razie kontroli.

Wagi, które podlegają legalizacji to wagi używane:

w handlu przy sporządzaniu lekarstw na receptę, w aptekach w placówkach medycznych, w laboratoriach analitycznych i farmaceutycznych, przy wydawaniu opinii w postępowaniach sądowych przez biegłych i ekspertów, podczas kontroli celnych, w obliczaniu opłat targowych, podatków, premii, kar, upustów, odszkodowań, itp.